BUDITE TAMO GDE POČINJE BUDUĆNOST OBRAZOVANJA!

ŠTA JE DIGITALNA HUMANISTIKA?

Iako se pojam digitalna humanistika aktivno koristila tokom poslednje decenije, čini se izazovom utvrditi njenu preciznu definiciju. Prema pojedinim zapažanjima, digitalna humanistika predstavlja interaktivni poduhvat digitalnih tehnologija i humanističkih nauka. Kao takva, predstavlja društveni poduhvat stručnjaka koji dele istraživanja i sarađuju, vrednujući istovremeno transparentnu otvorenost i dostupnost znanja i informacija. Uprkos širini i heterogenosti, digitalna humanistika ujedinjena je kroz stvaranje, povezivanje i saradnju. Osim što afirmiše upotrebu digitalnih tehnologija za humanističke projekte, ukazuje na načine kroz koje se upotreba digitalnih tehnologija za humanističke projekte menja u iskustvu korisnika.

Organizatori konferencije Digitalna humanistika, organizacija Nauči me iz Niša, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, žele da ukažu na domete i mogućnosti digitalne humanistike unutar obrazovnog sistema u Srbiji. Kroz tri tematska bloka, dvodnevna konferencija nastoji da ukaže na moguće odgovore i primere dobre prakse vezane za primenu savremenih tehnologija u nastavi tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja. Kao takva, konferencija pruža trenutno aktivnim nastavnicama i nastavicima (bez obzira na predmet koji predaju) jedinstvenu priliku ovladavanja dostupnim savremenim tehnologijama, a u cilju unapređenja nastave na obostrano zadovoljstvo sebe i svojih učenika.